CENNIK USŁUG W INDYWIDUALNEJ PRAKTYCE POŁOŻNICZEJ

a/ 200,00 zł wizyta Położnej w Miejscu Porodu, przed Porodem; uzupełnienie dokumentacji medycznej, podpisanie umowy o świadczenie usług położniczych okołoporodowych i ustalenie zasad współpracy w okresie okołoporodowym i przy porodzie;

b/ 3500,00 zł – prowadzenie i/lub przyjęcie Porodu w domu; położna zostaje w Miejscu Porodu, przez co najmniej 2 godziny od jego zakończenia, sprawując opiekę nad Klientką i Dzieckiem we wczesnym połogu; cena ta obejmuje także 2 wizyty domowe po porodzie, jeśli Poród odbył się w domu, nie później niż w 14-ej dobie Połogu;

c/ 180,00 – 200,00 zł – dodatkowa wizyta domowa;

d/ 200,00 zł/za każdą godzinę pracy Położnej w Miejscu Porodu ale nie więcej niż 2000,00 zł. –  jeśli Poród rozpocznie się w domu, ale będzie konieczność transferu do szpitala przed urodzeniem się Dziecka;

e/ W razie wystąpienia Patologii Porodu i konieczności kontynuowania Porodu w szpitalu, Klientka ma możliwość skorzystania z indywidualnej opieki okołoporodowej na terenie CMŻ w Warszawie przy ul. Żelaznej 90, pod warunkiem wcześniejszego podpisania z Położną stosownej umowy i zgodnie z cennikiem Szpitala. Jeśli po przyjęciu do Szpitala zapada decyzja o natychmiastowym cięciu cesarskim (bez próby kontynuacji porodu drogami natury), opłaty jak w punkcie d/ – bez opłat za usługę w szpitalu;

f/ 2,00 zł/km – dodatkowa opłata za dojazd Położnej do Klientki, jeśli Miejsce Porodu znajduje się dalej niż 40 km od centrum Warszawy;

g/ klientka ponosi opłaty związane z konsultacją pediatry po Porodzie, opłatami w laboratorium, jeśli konieczne jest wykonanie badań jej lub dziecka w trakcie Porodu lub Połogu, szczepieniami Dziecka, zakupem immunoglobuliny anty-Rh;

h/  100,00 – 150,00 zł – wizyta w ciąży w gabinecie u Położnej.