DOM NARODZIN

W Centrum Medycznym „Żelazna” istnieje możliwość odbycia porodu w Domu Narodzin. To forma pośrednia między porodem domowym a porodem szpitalnym. Wystrój pokoi porodowych przypomina domową sypialnię i jest stylizowany na stolice europejskie Londyn, Paryż, Rzym.

Jeśli chcielibyście odbyć poród w intymnych warunkach, jeśli czujecie, że poród to wydarzenie rodzinne, a nie medyczne i chcielibyście w spokoju celebrować narodziny swojego dziecka, a nie macie odwagi, aby urodzić w domu, Dom Narodzin jest dobrą opcją.

Fakt, że Dom Narodzin jest oddziałem Centrum Medycznego „Żelazna” jest istotnym atutem w sytuacji, gdy poród wymaga pomocy medycznej lub wystąpiły jakieś powikłania. Bliskość zespołu lekarskiego, bloku operacyjnego i typowego bloku porodowego stwarza pełne warunki bezpieczeństwa. Porody prowadzone są tam jednak w naturalny sposób, bez podejmowania interwencji medycznych.

Zasadnicze różnice pomiędzy tradycyjnym blokiem porodowym a Domem Narodzin – w Domu Narodzin:

– nie podejmujemy żadnych interwencji medycznych typu podłączanie oksytocyny, przebijania pęcherza płodowego itp.

– nie wykonuje się znieczulenia zewnątrzoponowego

– nie zakładamy rutynowo wenflonu

– zwykle wykonujemy jedno KTG przy przyjęciu, w dalszym przebiegu porodu tętno płodu kontrolowane jest wyłącznie osłuchowo

– opiekę nad rodzącą sprawuje położna, lekarz angażowany jest wyłącznie w sytuacji pojawienie się odstępstw od fizjologii

Poród w Domu Narodzin mogą odbyć kobiety zdrowe, u których ciąża przebiega fizjologicznie. Więcej informacji na temat kwalifikacji i zasad funkcjonowania na stronie internetowej Centrum Medycznego „Żelazna” – http://www.szpitalzelazna.pl/

Poród w Domu Narodzin jest w pełni refundowany przez NFZ i nie wymaga dodatkowych opłat.