INFORMACJE DODATKOWE

Zajęcia odbywają się jeden raz w tygodniu w Śródmieściu (środy o 18:30). Zajęcia trwają 2,5-3 godziny z krótką przerwą. Z uwagi na epidemię zajęcia odbywają się obecnie online i rozpoczynają o godzinie 18:00.

Ćwiczenia gimnastyczne odbywają się na początku lub na końcu zajęć. Istotne jest więc, by przynieść wygodne, niekrępujące ruchów ubranie oraz obuwie na zmianę lub ciepłe skarpety.

Pełen koszt kursu – 500 zł dla osób niekwalifikujących się do finansowania przez miasto.

Możliwe jest indywidualne przygotowanie do porodu, bez ćwiczeń gimnastycznych, tylko ćwiczenia oddechowe. Forma indywidualna obejmuje cztery spotkania trwające po około dwie godziny. Terminy do ustalenia.

Najlepiej zgłosić się na zajęcia w drugim bądź trzecim trymestrze ciąży.

Dobrze jest ukończyć kurs co najmniej miesiąc przed terminem porodu. Należy uwzględnić fakt, że kurs trwa 5 tygodni.

Zgłoszenia można dokonać pocztą elektroniczną lub przez telefon.