ZASADY KWALIFIKACJI DO PORODU W DOMU

Przeciwwskazania bezwzględne do porodu pozaszpitalnego:

 • choroby ciężarnej, w szczególności choroby układu krążenia, nadciśnienie tętnicze, choroby nerek, choroby neurologiczne, zaburzenia psychiczne i zaburzenia zachowania, choroby wątroby, cukrzyca, zaburzenia krzepnięcia, trombofilia lub zespół antyfosfolipidowy,
 • otyłość (BMI ≥ 30 na początku ciąży i/lub BMI ≥ 35 w przebiegu ciąży),
 • cukrzyca ciężarnych (GDMG1 i GDMG2),
 • nadciśnienie ciążowe,
 • cholestaza ciężarnych,
 • stan po leczeniu niepłodności (obecna ciąża w wyniku stymulacji hormonalnej, zapłodnienia pozaustrojowego),
 • trwająca infekcja dróg moczowych w III trymestrze ciąży (potwierdzona badaniem posiewu moczu),
 • trwająca infekcja z towarzyszącą jej gorączką, potwierdzona badaniami laboratoryjnymi (CRP, morfologia  z  rozmazem),
 • nawracające liczne infekcje w przebiegu ciąży,
 • nadczynność tarczycy leczona farmakologicznie,
 • stosowanie i uzależnienia w czasie ciąży (od środków psychoaktywnych, alkoholu, papierosów),
 • zakażenie HIV, HCV, HBS, WR,
 • zakażenie wirusem cytomegalii, toxoplazmozy, różyczki w trakcie ciąży,
 • opryszczka genitalna,
 • położenie płodu inne niż podłużne główkowe,
 • ciąża wielopłodowa,
 • poród przed ukończeniem 37. tc.,
 • poród po ukończeniu 42. tc.,
 • nieprawidłowa lokalizacja łożyska,
 • stan po operacjach macicy (w tym również po cięciu cesarskim) i dolnego odcinka układu rozrodczego, rozległych uszkodzeniach dróg rodnych, atonii macicy albo po krwotokach poporodowych, drgawkach, stanach zatorowo-zakrzepowych lub przebytym wynicowaniu macicy,
 • hypotrofia płodu,
 • makrosomia płodu,
 • małowodzie,
 • wielowodzie,
 • nieprawidłowe przepływy w badaniu USG,
 • nieprawidłowa budowa miednicy kostnej ciężarnej,
 • głęboka niedokrwistość ciężarnej,
 • małopłytkowość (PLT < 120 tys.),
 • fibrynogen poniżej 370 mg/dl,
 • nieprawidłowy zapis KTG.

Przeciwwskazania względne do porodu pozaszpitalnego

 • dodatni wynik posiewu w kierunku paciorkowców B-hemolizujących grupy B(GBS)- decyzja o kwalifikacji do porodu domowego uzależniona od sposobu pracy położnej prowadzącej
 • nieleczone, czynne infekcje pochwy,
 • stan po łyżeczkowaniu jamy macicy (należy wziąć pod uwagę przyczynę łyżeczkowania, przebieg zabiegu, ewentualne wystąpienie krwotoku z dróg rodnych, a także to, czy łyżeczkowania były związane z ciążą, poronieniem, powikłaniami III i/lub IV okresu porodu; te ostatnie powinny być traktowane najostrożniej),
 • wieloletnia antykoncepcja hormonalna lub usunięcie wkładki domacicznej na krótko przed bieżącą ciążą,
 • mięśniaki macicy (konieczna kontrola wielkości oraz umiejscowienia mięśniaków w badaniu USG, dokładny wywiad – krwotoczność miesiączek, zwiększone krwawienie z dróg rodnych po poprzednich porodach),
 • ciężarna niepełnoletnia (konieczna pisemna zgoda prawnego opiekuna na odbycie porodu poza szpitalem, dołączona do dokumentacji medycznej),
 • małopłytkowość (PLT 120-150 tys.); poród poza szpitalem możliwy tylko wtedy, gdy wynik koagulogramu jest prawidłowy,
 • obciążony wywiad położniczy,
 • zły stan psychiczny ciężarnej po 37 tyg. ciąży.