ZASADY KWALIFIKACJI

PRZECIWWSKAZANIA BEZWZGLĘDNE DO PORODU POZASZPITALNEGO

˗ GDM1, GDM2;

˗ PIH;

˗ cholestaza ciężarnych;

˗ stan po leczeniu niepłodności (obecna ciąża w wyniku terapii hormonalnej, zapłodnienia pozaustrojowego);

˗ choroby przewlekłe;

˗ choroby i wady serca;

˗ astma oskrzelowa;

˗ infekcja dróg moczowych ( potwierdzona posiewem moczu) w III trymestrze ciąży;

˗ infekcja w organizmie z gorączką potwierdzona badaniami laboratoryjnymi (CRP, morfologia z rozmazem) w III trymestrze ciąży;

˗ nawracające, liczne infekcje w przebiegu ciąży;

˗ niedoczynność lub nadczynność tarczycy leczona farmakologicznie;

˗ czynna depresja lub inne choroby psychiczne;

˗ uzależnienia (narkotyki , alkohol, papierosy w ciąży);

˗ HCV (+);

˗ HIV (+);

˗ WR (+);

˗ CMV IgM (+);

˗ Toxoplazmoza IgM (+);

˗ HBS (+);

˗ położenie miednicowe płodu;

˗ położenie poprzeczne i/lub skośne płodu;

˗ ciąża mnoga;

˗ poród przed ukończeniem 37 tyg. ciąży;

˗ poród po ukończeniu 42 tyg. ciąży;

˗ nieprawidłowa lokalizacja łożyska;

˗ hypotrofia płodu;

˗ makrosomia płodu;

˗ małowodzie (AFI poniżej 5);

˗ wielowodzie (AFI powyżej 20);

˗ nieprawidłowe przepływy w badaniu USG;

˗ nieprawidłowa budowa miednicy kostnej ciężarnej;

˗ głęboka niedokrwistość ciężarnej;

˗ małopłytkowość (PLT poniżej 130 tys.);

˗ nieprawidłowe zapisy KTG;

˗ stan po cięciu cesarskim.

 

PRZECIWWSKAZANIA WZGLĘDNE DO PORODU POZASZPITALNEGO

˗ kolonizacja dróg rodnych Streptococcus Agalactiae;

˗ nieleczone, aktywne infekcje pochwy;

˗ stan po łyżeczkowaniu jamy macicy – należy wziąć pod uwagę przyczynę łyżeczkowania, przebieg zabiegu, ewentualne wystąpienie krwotoku z dróg rodnych, czy łyżeczkowania były związane z ciążą, poronieniem, powikłaniami III i/lub IV okresu porodu. Te ostatnie traktowane powinny być najostrożniej;

˗ wieloletnia antykoncepcja hormonalna lub wkładka domaciczna usunięta na krótko przed bieżącą ciążą;

˗ mięśniaki macicy – konieczna kontrola wielkości mięśniaków w badaniu USG, dokładny wywiad (krwotoczność miesiączek, zwiększone krwawienie z dróg rodnych po poprzednich porodach);

˗ ciężarna niepełnoletnia (konieczna pisemna zgoda prawnego opiekuna na odbycie porodu poza szpitalem dołączona do dokumentacji medycznej);

˗ małopłytkowość (PLT 130-150 tys.); poród poza szpitalem możliwy tylko przy prawidłowym koagulogramie;

˗ obciążony wywiad położniczy.