ZESPÓŁ POŁOŻNYCH PRZYJMUJĄCYCH PORODY W DOMU

mgr Magdalena Witkiewicz

Ośmielam się nazywać człowiekiem od rodzenia, ponieważ wprowadziłam na ten świat już prawie dwa tysiące dzieci i żyję w nadziei, że poród się odrodzi i właśnie tej idei służę już od 19 lat. Przez ten czas doświadczałam sukcesów i porażek, uczestniczyłam w porodach łatwych i trudnych. Nauczyłam się, kiedy nie należy przeszkadzać naturze i kiedy trzeba pomóc, korzystając z osiągnięć współczesnej medycyny.

Początkowo pracowałam w Szpitalu Miejskim w Zakopanem. Dzieliłam życie zawodowe z bardzo ważną pasją w moim życiu, jaką są góry. Młode lata spędziłam drepcząc i wspinając się po Tatrach, a oprócz tego zajmowałam się przyjmowaniem porodów, pracowałam też z młodymi ludźmi przygotowując ich do rodzicielstwa i wspierając małżeństwa w trudnych chwilach. Zainteresowanie tematyką życia rodzinnego skłoniło mnie do podjęcia studiów w Instytucie Studiów nad Rodziną w Łomiankach koło Warszawy, gdzie w 1997 roku uzyskałam tytuł magistra nauk o rodzinie.

Ukończywszy studia rozpoczęłam pracę w Szpitalu Specjalistycznym św. Zofii (aktualnie Centrum Medyczne „Żelazna”,) gdzie pracuję obecnie w Bloku Porodowym i Domu Narodzin, witając kolejne dzieci na świecie, szkoląc nowe położne i przygotowując pary do porodu w szkole rodzenia.

Prywatnie jestem żoną Jerzego i mamą tylko jednej córeczki Melanii, choć w sercu jest przestrzeń dla większej liczby dzieci. Melania „nie przyszła nam łatwo”, stąd szczególnie doceniam ten dar macierzyństwa. Staramy się żyć blisko natury. Szczególnie latem prowadzę „podwójne życie”, mieszkając w Warszawie i na wsi w starym domku po mojej Babci Zuzannie wraz z kotem i myszami. Uprawiam tu ekologiczne warzywa, robię przetwory, kiszę ogórki, galopuję na koniu po lasach i polach, a potem wydłubuję bród zza paznokci, wsiadam w samochód i zmieniam się w miastową położną, chociaż szpilek na nogi raczej nie wkładam nigdy.

Przez bliski kontakt z przyrodą i moją wieloletnią pracę z kobietami nabieram coraz więcej szacunku dla praw natury. Jak w życiu prywatnym siłę wiatru i twardość skały, tak w porodzie lubię czuć moc, jaka wstępuje w kobietę, gdy wydaje swoje dziecko na świat. Moim celem jest zarazić ludzi tą fascynacją, sprawić, by kobiety uwierzyły w drzemiącą w nich siłę, a mężczyźni podziwiali kobiety pełne mocy.

Moje kwalifikacje:

1994 – ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe dla Położnych w Warszawie

1997 – zdobyłam tytuł magistra nauk o rodzinie z zakresu psychologii przy ATK

2004 – uzyskałam tytuł Międzynarodowego Konsultanta Laktacyjnego

2008 – ukończyłam studia na Warszawskim Uniwersytecie Medycznym, Wydział Nauki o Zdrowiu, kierunek Położnictwo, z tytułem licencjata

Poza tym uczestniczyłam w licznych kursach:

– kurs instruktora szkół rodzenia

– kurs położnych środowiskowo-rodzinnych

– pediatryczny kurs pierwszej pomocy i resuscytacji

– kurs obsługi porodu w wodzie

Brałam udział w międzynarodowych konferencjach dla położnych Midwifery Today. Od 2007 roku koordynuję szkolenie położnych Bloku Porodowego szpitala św. Zofii oraz uczestniczę jako prelegent i prowadzę warsztaty na licznych krajowych konferencjach położniczych i w innych szpitalach.

W 2012 roku za moją wieloletnią pracę w branży położniczej zostałam odznaczona przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej brązowym Medalem za Długoletnią Służbę.

Jestem aktywnym członkiem Stowarzyszenia Dobrze Urodzeni i zachęcam do przekazania 1% podatku dla wsparcia naszej działalności.

Magdalena Witkiewicz – człowiek (od)rodzenia

 

mgr Irena Chołuj

Irena Chołuj – położna z ponad 40 letnim stażem pracy. Przyjęła co najmniej 10 tysięcy porodów szpitalnych. Ponadto uczestniczyła zawodowo w ponad 500 porodach naturalnych wspierając rodzące się dziecko i jego rodziców rodzących razem.

 

mgr Katarzyna Grzybowska

Jestem mamą dwójki dzieci, położną od 25 lat związana z salą porodową i przemianami w położnictwie. Przez pierwsze 11 lat pracowałam w Szpitalu Klinicznym Nr 2 im. Ks. Anny Mazowieckiej przy ul. Karowej w Warszawie, ostatnie 7 lat w Szpitalu Powiatowym w Wołominie. Przez dwa lata swojej praktyki położniczej zajmowałam się porodami w wodzie. W chwili obecnej związana jestem ze Szpitalem Św. Zofii, pracuję na sali porodowej. Od 1996 roku współpracuję z Fundacją Rodzić po Ludzku, gdzie jako instruktorka prowadzę zajęcia w szkole rodzenia, przygotowuję indywidualnie pary do porodu, uczestniczę w pracach związanych z akcją „Rodzić po Ludzku”. Z ideą porodu naturalnego spotkałam się w czasie pobytu w Szwecji, gdzie zobaczyłam po raz pierwszy inny model położnictwa. Od 3 lat współpracuję z samodzielną praktyką położniczą w Holandii. W Domu Narodzin pełniłam funkcję właścicielki i położnej koordynującej.

 

mgr Edyta Dzierżak-Postek

Jestem położną pracującą w zawodzie od 19 lat. Przez cały ten czas jestem związana z blokiem porodowym Szpitala Św. Zofii w Warszawie, gdzie staram się wspierać rodziców w trakcie porodu, dawać im poczucie bezpieczeństwa oraz intymności.

Ukończyłam AWF wydział rehabilitacji ruchowej. Zdobytą wiedzę staram się wykorzystywać w pracy z rodzącą oraz w opiece nad noworodkiem. Od 1998 roku prowadzę indywidualną praktykę położniczą w miejscu wezwania pacjentki. Obejmuję opieką położniczą kobiety w ciąży, porodzie i w okresie poporodowym (porady laktacyjne, opieka nad noworodkiem wsparcie emocjonalne dla obojga rodziców). Przygotowuję pary do porodu w szkole rodzenia oraz indywidualnie. Przyjmuję porody w domu oraz kieruję przyszpitalnym Domem Narodzin.

W porodzie staram się wychodzić naprzeciw oczekiwaniom rodzącej i nie zaburzać fizjologicznego przebiegu porodu. Położnictwo to moja pasja.

 

Maria Romanowska

Jestem żoną, mamą córeczki urodzonej w domu, położną (od początku 2000 roku), tłumaczką języka francuskiego, podróżniczką i osobą żądną przygód. Pracuję w bloku porodowym Szpitala Specjalistycznego Św. Zofii w Warszawie, w szkołach rodzenia, przyjmuję porody domowe, prowadzę indywidualną praktykę położniczą (obejmującą również prowadzenie ciąży) oraz współpracuję z warszawskim Domem Narodzin. Częste podróże na omalże wszystkich kontynentach oraz opieka położnicza, jaką sprawuję nad licznymi cudzoziemcami mieszkającymi w Polsce, pozwalają mi poznać lepiej inne kultury i porównać je z naszymi rodzimymi tradycjami i obyczajami (nie tylko położniczymi). Staram się również utrzymywać kontakty z położnymi z innych miast i krajów biorąc udział w licznych konferencjach. Daje to zawsze impuls do własnych poszukiwań.

Im dłużej pracuję w moim zawodzie, tym bardziej mam wrażenie, że fakt bycia mamą nieustannie i coraz bardziej wpływa na to, co mogę przekazać i zaoferować kobietom, które spotykam. Uważam, że ciąża i poród są wydarzeniami naturalnymi, a jednocześnie magicznymi. Staram się zawsze pomóc rodzicom wykorzystać te wyjątkowe chwile. Chcę, aby każde narodziny odbywały się w atmosferze radości i intymności, bez względu na to, gdzie mają miejsce… W szkole rodzenia pomagam parom przygotować się na takie właśnie przybycie dziecka, a towarzysząc przy narodzinach staram się respektować ich życzenia i pamiętać o marzeniach.

 

mgr Magdalena Krauze

Jestem położną, absolwentką Akademii Medycznej. Pochodzę z okolic Cieszyna, mieszkam w Warszawie od 4 lat. Pracuję w Szpitalu Św. Zofii w Bloku Porodowym i od niedawna jako nauczyciel akademicki. Od początku mojej drogi zawodowej jestem zainspirowana nowoczesnym położnictwem, czyli tym, które wraca do korzeni i natury. Jestem pełna podziwu i szacunku dla naturalnego przebiegu porodu i odkrywam potencjał kobiety w ciąży, w trakcie porodu oraz w macierzyństwie. Instynkt i wiara we własne siły, zasoby kobiecego organizmu i jego dynamika są dla mnie bodźcem w doskonaleniu się i ciągłym uczeniu sztuki przyjmowania porodów. Praca z przyszłymi rodzicami daje mi dużo energii i satysfakcji.